കമ്പനി വാർത്തകൾ

  • Congolese Client’s Visit for Filling Machine

    മെഷീൻ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോംഗോളീസ് ക്ലയന്റിന്റെ സന്ദർശനം

    2019 നവംബറിൽ നടന്ന രണ്ടാം ചൈന അന്താരാഷ്ട്ര ഇറക്കുമതി എക്‌സ്‌പോയിൽ ആഫ്രിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കോംഗോയിൽ നിന്ന് ഷാങ്ഹായിലെത്തുന്നു. ഉടമകൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മെഷീനുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയാണ് അവരുടെ ഷെഡ്യൂളിലെ പ്രധാന ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ വിതരണക്കാരൻ. ഞങ്ങൾ, ഹൈജി മെഷിനറി, നിർമ്മാണ അധിഷ്ഠിത സപ്ലി ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക